Vydali sme Príručku pre chovateľov holubov.

OBSAH:

Úvod....................................................................................................................................               4

Výživa..................................................................................................................................               5

Hygiena chovu.....................................................................................................................            9

Všeobecné zásady prevencie chorôb..................................................................................       10

Najčastejšie vírusové ochorenia holubov.............................................................................      12

Najčastejšie bakteriálne ochorenia holubov.........................................................................     17

Najčastejšie parazitárne choroby holubov...........................................................................      23

Ektoparazitózy - vonkajšie parazity......................................................................................        28

Plesňové ochorenia.............................................................................................................           29

Nenákazlivé ochorenia (intoxikácie)....................................................................................        32

Poruchy reprodukčného systému........................................................................................         33

Najčastejšie používané prípravky na prevenciu a na podporu liečby chorôb holubov.........            34

Návrh podávania prípravkov v chove holubov na jeden mesiac.......................................... 35

Prípravky pre holuby............................................................................................................           35

Laboratórne vyšetrenia v chove holubov.............................................................................       39

Odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie.............................................................................       40